Hoogwaardig lezingenprogramma

14 december (eerste beursdag) - Klik hier voor schema/opzet

ZAAL 1 = Limousine 1: AgriFoodTech Platform Congres, Thema: “Van maatschappelijke uitdagingen naar innovatieve oplossingen" -> **gratis**
ZAAL 2 = Limousine 3: AgriFood Innovatie Versneller. Hoe kan jouw agrifoodtech bedrijf denken en handelen als een startup? -> **betaald**
ZAAL 3 = Op beursvloer: Technologische lezingen door exposanten/experts -> **gratis**
ZAAL 4 = Op beursvloer: Technologische lezingen door exposanten/experts -> **gratis**
ZAAL 5 = Op beursvloer: (Internationale) Meet & Match -> **gratis** (apart voor inschrijven)

15 december (tweede beursdag) Klik hier schema/opzet
ZAAL 1 = Limousine 1: Seminar "Grond om te boeren, Precisielandbouw voor jou" -> **Deelname tegen kleine bijdrage + apart voor inschrijven ** -> **betaald**
ZAAL 2 = Limousine 3: AgriFood Innovatie Versneller. Hoe kan jouw agrifoodtech bedrijf denken en handelen als een startup? **betaald**
ZAAL 3 = Op beursvloer: Technologische lezingen door exposanten/experts -> **gratis**
ZAAL 4 = Op beursvloer: Technologische lezingen door exposanten/experts -> **gratis**
ZAAL 5 = Op beursvloer: (Internationale) Meet & Match -> **gratis** (apart voor inschrijven)

 

Op de eerste beursdag (14 december) organiseert het AgriFoodTech Platform het:

AgriFoodTech PlatformAgriFoodTech Platform Congres
"Van maatschappelijke uitdagingen naar innovatieve oplossingen"

Negen miljard monden voeden in 2050, dát is de uitdaging waar de voedselindustrie voor staat. Klimaatverandering, landdegradatie en verstedelijking zetten de voedselproductie onder druk. Van de bestaande landbouwgrond kunnen we door slimme technologieën de voedselproductie verhogen en voor deze uitdagingen een oplossing bieden. We moeten met elkaar in dialoog om tot een duurzame toekomst te komen. Daarmee kunnen we dicht bij huis beginnen. Maatschappelijke vraagstukken in de agrifoodsector kunnen we samen oplossen met technologische en sociale innovatie. Dit zijn noodzakelijke ingrediënten voor een toekomstbestendige agrifoodsector in Nederland. Hiermee kunnen we onze positie als wereld koploper van efficiënte productie behouden en verder uitbouwen. Denk mee over technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertaal deze met ons naar marktkansen tijdens het AgriFoodTech Congres.

Laat je inspireren door:

  • Ruud Veltenaar vertelt hoe de toekomst dichtbij komt, voor uw bedrijf
  • Technologische innovaties die oplossingen bieden aan Voedselverspilling, Gezonde voeding en klimaatbeheersing
  • Presentaties van Joris Lohman (Slow Food), Bob Hutten (Hutten Catering,), Meiny Prins (Priva) en Martijn van Dam (Staatssecretaris Economische Zaken)
  • Presentaties en deelnemers uit de agri, food en technologische sector

Neem contact op met Jacqueline van Oosten - Programmamanager AgriFoodTech Platform. Tel.: 070-3531352 of mail: info@agrifoodtechplatform.nl

 

Op de tweede beursdag (15 december) organiseert Boerderij de seminar:

Header grond om te boeren3Grond om te boeren
Precisielandbouw voor jou!

 

Grond om te boeren is het jaarlijkse akkerbouwevenement waar akkerbouwers informatie krijgen over de onderwerpen die hun bezighouden. Een dag waarbij kennis en netwerken centraal staat. In 2016 is precisielandbouw het thema van de dag. Precisielandbouw biedt akkerbouwers veel voordelen om nog beter te boeren. Hogere opbrengsten en minder verspilling door beter en preciezer inzetten van bemesting/ gewasbeschermingsmiddelen/ water toevoer. Hierdoor geeft de teelt een lagere kostprijs en minder milieubelasting. Tijdens Grond om te Boeren laten we u kennismaken met de eenvoudige vervolgstappen die u kunt nemen op het gebied van precisielandbouw en wat deze stappen opleveren.

Via de volgende pagina kunnen mensen zich aanmelden voor het evenement: http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Grond-om-te-Boeren/

Op deze pagina is altijd de meest actuele informatie te vinden rondom het evenement.

Prijzen

Akkerbouwer/Loonwerker abo

€25,-

Akkerbouwer/Loonwerker geen abo

€50,-

Periferie

€249,-